Priser

Vi har delt opp det med priser i 3 avdelinger: Informasjon, Sonekart og Priser

Informasjon: Her får man greie på hvilke forutsetninger, begrensninger og muligheter som er tilgjengelig, og hva som kreves for å benytte disse. Eks. kan være sykkel på bussen, hund på bussen, studentrabatt, minigrupper osv.

Sonekart: Dette er et skjematisk kart over hele området som våre bussruter kjører. Dette kartet må man bruke hvis man skal skal finne ut hvor mange soner det er mellom 2 steder man ønsker å reise mellom. Her må man telle fra og med den sonen man reiser fra, til og med den sonen man vil reise til. Deretter tar man med seg "antall soner" og går inn i pristabellen for utregning av pris.

Priser: I denne tabellen står alle prisene for alle soner for voksne, barn , honnør, månedskort, osv. Her finner du ut hva det koster for en bestemt strekning basert på antall soner man fant på sonekartet.