Om oss:

Drangedal Bilruter AS - en moderne transportbedrift - og litt til!

Den første rutebilen i Drangedal startet opp i 1909 og i tiden etter dette ble det startet flere mindre rutebilselskaper i de forskjellige deler av kommunen. I 1958 ble disse små rutebilselskapene slått sammen til ett selskap, Drangedal Bilruter. I 1971 ble selskapet aksjeselskap, da med seks eiere.

Selskapet har utviklet seg og ekspandert til Drangedal kommunes største private bedrift og er en viktig bærebjelke i det lokale næringslivet.

Drangedal Bilruter AS feiret i 2009 sitt 100 års jubileum og gjorde samtidig en vesentlig endring i måten selskapene i konsernet er organisert på.

Fra Drangedal Bilruter AS er det gjennom årene kommet til en rekke aksjeselskaper, delvis som nystartede selskaper eller som fisjonering av selskap.  I kjølevannet av 100 års drift i Drangedal Bilruter AS har selskapet Tele-Tur AS oppstått, det samme har Vestmar Eiendom AS, Vestmar Transport AS, Fikkjebakke AS, Brokeland AS og Vestmar Hus- og Hytteservice AS.

Selskapene har frem til 2009 vært organisert i to ulike konsern men har fra og med 2009 blitt innlemmet i en holdingmodell.  Dette ved at selskapet DBR Holding AS er stiftet.  Dette er nå ”morselskap” for alle selskapene i konsernet.  Under DBR Holding AS ligger Drangedal Bilruter AS som 100% eiet selskap.  Drangedal Bilruter AS eier igjen 100% av Tele-Tur AS og Vesmar Transport AS (100% fra 2010).  Under DBR Holding AS ligger også Vestmar Eiendom AS, også som 100% eiet selskap.  Vestmar Eiendom AS eier 100% av aksjene i Vestmar Hus- og Hytteservice AS, 100% av aksjene i Brokeland AS og 100% av aksjene i Fikkjebakke AS.  Se skisse over selskapsstrukturen.

Drangedal Bilruter AS har slik organisasjon:

Vår erfaring, din trygghet!