HELSEekspressen:

På oppdrag fra Sykehuset Telemark HF og Sykehuset Vestfold kjører vi tre HelseEkspresser fra Skien med pasienter til Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus i Oslo. Bussene har daglige avganger fra mandag til fredag hele året.

Bussene er fullt utstyrt for akuttmedisinsk behov. De har både sengeplasser, rullestolramper og toaletter.

Hver buss har en sjåfør, en Helsefagarbeider og en Ambulansearbeider ombord. Vårt motto er at pasientenes tur til sykehuset skal bli så
behagelig og problemfri som mulig.