Diverse informasjon til passasjerene:

Noen vennlige henstillinger til passasjerene:
Benytt de faste stoppestedene og gi tydelig tegn for å stoppe bussen.
Hold pengene for billetten klar. Gi tydelig beskjed om reisemål.

Kontrollér og ta vare på billetten.
Gi signal i god tid før avstigning, se deg for når du går av bussen.
Gå ikke over veien før bussen har kjørt.
Hunder kan kun tas med når plassen tillater det.

Opplysninger:
Persontakster etter gjeldende regulativ.
Alle våre busser til/fra Kragerø går over sykehuset/Kilen
Periodekort/Ungdomskort/Studentkort for 30 dager fra første bruksdag uten hensyn til antall turer.

NB! Ved annonserte korrespondanser påtar ikke selskapet seg ansvar på grunn av uforskyldte forsinkelser (Force Majeure).

Barnetakst: Barn 4 - 16 år. Barn under 4 år gratis
Militære: Halv pris (som honnør). Minstetakst=
minstetakst voksen. Bevis: Vernepliktsbok
Sykler: Barnetakst (hvis plassen tillater det)
Barnevogn: Gratis (hvis plassen tillater det)
Takst hund: Halv pris (førerhund gratis)

Verdikort
For at man skal prøve å bruke minst mulig kontanter på bussen har man opprettet verdikortet. Dette er et plastkort som man kan «sette» inn penger på slik at kortet blir en «elektronisk lommebok». Hvis man da betaler sin enkeltur-billett med dette kortet, får man som voksen 25% rabatt i forhold til ordinær voksenpris. Barn og Honnør kan også bruke Verdikort, men disse får ikke ekstra avslag i prisen siden disse gruppene allerede kjører på rabattert billett. Verdikortet kjøpes eller etterfylles på bussen. Verdikortet er ikke personlig og kan brukes av hvem som helst når som helst.

Periodekort Barn/honnør
Gyldig for barn mellom 4 og 15 år, personer fra 67 år og personer som har krav på honnørrabatt. Kan benyttes ubegrenset på alle ordinær ruter innenfor betalt reisestrekning. Kortet er ikke gyldig på Taxi for tog/Flexiruter. Gyldighetsperiode 30 dager.

Periodekort Ungdom

Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år. Kan benyttes ubegrenset på alle ordinære ruter i hele Telemark. Gyldighetsperiode 30 dager. Kortet er ikke gyldig på Nattbuss og Taxi for tog/Flexiruter.

Periodekort UngVoksen
Gyldig for unge voksne mellom 20 og 29 år. Kan benyttes ubegrenset på alle ordinære ruter for en fast pris. Gyldighetsperiode 30 dager. Kortet er ikke gyldig på Nattbuss og Taxi for tog/Flexiruter.

Periodekort Voksen
Gyldig for voksne mellom 30 og 66 år. Kan benyttes ubegrenset på alle ordinære ruter i hele Telemark innenfor betalt reisestrekning. Gyldighetsperiode 30 dager. Kortet er ikke gyldig på Nattbuss og Taxi for tog/Flexiruter.

Periodekort Student
Gyldig for Studenter med gyldig studiebevis. Kan benyttes ubegrenset på alle
ordinære ruter i hele Telemark. Gyldighetsperiode 30 dager. Husk å vise legitimasjon oppfordret. Kortet er ikke gyldig på Nattbuss og Taxi for tog/Flexiruter.

Billettkontroll
Securitas utfører regelmessige kontroller på bussene. Passasjerer som ikke kan vise gyldig reisebevis, kan bli ilagt gebyr.

Legitimasjon
Reisende som har fått rabatt på billett på grunn av alder, honnør, militær osv. må alltid kunne vise legitimasjonen som kreves for å få denne rabatten (honnørkort, aldersbevis, vernepliktsbok osv.).

Setebelte
Det er påbudt å bruke setebelte.

Rullestol
Reisende som bruker rullestol må bestille plass minst 48 timer før avreise.
Bestillingen må skje senest kl. 15.00 mandag til fredag, på tlf. 35 99 81 00.